Suveníry a CD

CD nosič ,,Margecanskíkoscjeleček:

1. Margecanski koscjeleček
2. Na poľu mandeľ; Povedaj, Haničko, povedaj; Od mala ja doma
3. Ach mamičko moja; Dzjefčeta margecanske
4. I zhori i zdoli
5. Ja takoho muža mam; Ach, ženi, ženi; Budze jormak budze
6. Hvora, hvora dva doľini
7. Ej, a kebi ja mala
8. Ach dzjefčeta, čujece
9. Ej, u toho Kovaľa; Poce vi ňevesti; Ňe pre vas ňevesti
10. Ej, poscjelečka z bielej ľipi
11. Ňepojdzem ja do Iglova služic
12. Prišlo že mi prišlo
13. Mac moja, mac moja
14. V Margecanoch zašvecelo slunečko
15. Ta naša Hanička; Išla Hanča popod ľes
16. Kec som išol od frejerki
17. Bol ja parobeček; Ej, povjec že mi povjec
18. Ňe šisko to pravda
19. Ohlaš še mi ohlaš; Kalina, maľina; Ňeuvadzaj koňa
20. A v ňedzeľu poobedze
21. Pod našim oblačkom
22. Bodaj ten Vini dom
23. Ach, mili prichodzi
24. Už mi prichodzi
25. Volaju šuhajoch
26. Košicke kasarňe
27. Parobčeňe mojo; Do koša vodu ľal
28. Za hvoru, za hvoru; Kukučka na Vapeňici
29. Naco sce me mamo moja
30. So mňe sebe dzjevečki
31. Ej, teras som dzjevečka; Ej, parta moja parta
32. Ej, ach pantlički mojo
33. Ej, Kľuknava daľeko
34. Ach, ľeto ľeto
35. Vichodzi slunečko; A kec ja ku Chornadu
36. Žala aj travičku
37.Ach, Haničko; Ej aňi bi ňebulo

CD nosič „Ej špjevaľikohuci“:

1. Kec ja bula mala maľučka ( Ej, teraz som dzjevečka, Ej, špjevaľi kohuci )
2. Slunko šveci ( Pašu še ovečki )
3. Pri oblačku bľade dzjefče višiva ( Ach Bože moj, ach Bože moj, jak to žľe )
4. Ňevesti, ňevesti ( Daľi sce me mamo, Kebi bula znala )
5. Kec som išol kolo milej dvora ( Zamiloval sebe dzjefče, Už som prešol Špišsku)
6. Kec som išol po uľici 7. A tam dolu za dolu 8. Do Prešovskej kasarňi 9. Ňeščesna ľubosc ( Kec som išol okolo, Ňeščesna novina )
10. Hvarja o mňe ľudze ( Špjevala bi sebe, Chudobne ja dzjefče )
11. Urvala še hudačkovi struna ( Mamko moja vidajce me )
12. Ňechcem ja takoho co chmuravo kuka ( Zvodzjol ši me zvodzjol, Žaľe mojo žaľe )
13. Povedaj, Haňičko, jak ši povedala 14. V Margecanoch dobre žic ( Zrodzeli še tarky, Verškom mila verškom, V Margecanoch dobre žic )

V prípade záujmu o CD/DVD nosiče alebo suveníry
prosím kontaktujte na e–mail info@fskjadlovec.sk