Charakteristika skupiny Fsk Jadlovec

Folklórna skupina Jadlovec účinkuje od roku 1976 a v súčasnosti má 40 členov rôznych vekových kategórií. Vo svojom repertoári interpretujú členovia skupiny tance, spevy a zvyky z Margecian.

Folklórna skupina Jadlovec prezentovala tance a spevy na rôznych festivaloch a folklórnych podujatiach doma aj v zahraničí a to v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Taliansku, Srbsku a Macedónsku.

Na stenách miestnosti skupiny a po chodbách Obecného úradu v Margecanoch, visia mnohé diplomy a ceny z festivalov, ktoré dokumentujú vysokú úroveň, ale i nadšenie členov skupiny zanietených pre folklór. Významnou mierou prispieva skupina aj k zdarnému priebehu podujatí medzinárodného významu, kultúrneho a hospodárskeho zamerania.