História

Fsk Jadlovec Margecany vznikla v r. 1976 ako pôvodne ženská spevácka skupina. Vo svojej činnosti sa zameriava na vyhľadávanie, zbieranie, uchovávanie, scénické spracovávanie a propagovanie folklórneho bohatstva ľudových zvykov, piesní a tancov z obce Margecany. Počas svojho pôsobenia na folklórnej scéne členovia skupiny navštívili mnoho folklórnych festivalov doma i v zahraničí. Jej úspešné účinkovanie ostalo hlboko v pamäti divákom vo Východnej, v Detve, v Strážnici, v Dargove, v Kyjove, v Liptovskej Tepličke a tiež na mnohých oblastných podujatiach, ako napr.: Spišské folklórne slávnosti v Sp. Podhradí, Zemplínske slávnosti na Šírave, Turčianske slávnosti v Martine alebo Zamagurské slávnosti v Červenom Kláštore. Skupina úspešne vystúpila na XX. Valnom zhromaždení CIOFF v Považskej Bystrici. Nemôžeme nespomenúť vystúpenia v zahraničí – v Jasle v Poľsku, festival podunajských krajín v Kalocsi v Maďarsku, na medzinárodnom festivale v Blessane v Taliansku, na Srem Folk Feste v Sremskej Mitrovici v Srbsku, na medzinárodnom festivale v Skopje v Macedónsku.

Z radov Jadlovca vyšli mnohí vynikajúci tanečníci, ktorí zožali úspechy aj na celoslovenských súťažiach. Z terajších členov sú to tanečné páry Ján Petrík a Mária Papcunová – trojnásobní laureáti celoslovenskej súťaže ,,Šaffova ostroha,“ a manželia Gajdošovi, - trojnásobní laureáti celoslovenskej súťaže ,,Šaffova ostroha“ K nezabudnuteľným vystúpeniam v repertoári skupiny sú: 

  • ,,Regrútska rozlúčka,“ - zisk hlavnej ceny na celoslovenskej prehliadke v Žiline
  • ,,Ondreju, Ondreju na tebe olovo leju,“ - sfilmované zvykoslovné pásmo piesní
  • ,,Margecianska svadba,“ - sfilmované scénické pásmo, a vystúpenie v programe Anderov rebriňák
  • „Margecianske fajnoty,“ – prezentácia tradičnej kuchyne Dolného Spiša