Ponuka Fsk Jadlovec

Repertoár folklórnej skupiny sa skladá zo zvykov a obyčajov, tancov a piesní z obce Margecany. Jednotlivé tance, spevy a hudobné výstupy je možné zostaviť do kratších či dlhších celkov, presne podľa priestorových, časových alebo tematických potrieb objednávateľa.

Ponúkame:

 • scénické pásma,
 • choreografické tance,
 • tanečné čísla,
 • spevácke čísla,
 • sólo spev,
 • hudobný vstup

Požiadavky na vystúpenie

 • mikrofóny pre hudbu 3 až 6 ks, záleží podľa obsadenosti hudby
 • pri javisku nad 28m2 odspoluchy na pravú a ľavú stranu
 • pokrytie mikrofónov vpredu a z vrchu javiska, podľa veľkosti javiska
 • dostatočné osvetlenie javiska
 • poskytnutie kulís na vystúpenie (stôl, stoličky, lavica...)

V prípade záujmu o vystúpenie folklórnej skupiny Jadlovec nás prosím kontaktujte na e-mail info@fskjadlovec.sk