Zima 2019

Ľudze našo, i toho roku bula pre nas jeśeň polna vareňa, pečeňa, śpjevaňa i tancovaňa. V oktobru sme šicke tvardo robeľi, žebi tote Fajnoty buli co najľepše a vi sce maľi co najšumňejši zažitek.

Šickim našim členom zos caloho śerca dzekujeme, bo roboti bulo polno a každi jeden pomohol jak mohol a znal. Našo ženi pjekľi, jak už dluhe dluhe roki, vašo obľubene gruľovniki a chlopi zaś pripravjaľi meso na pečeňe, škvarki, kolbasi i hurki.

Miśľime že šickim chucelo, bo ľudze chodzeľi od nas viśmjate a dobre najedzene. Dzekujeme vam za prjažeň, ktoru nam davace a že našo gruľovniki na Fajnotoch furt ochutnace. Po Fajnotoch sebe trebalo kuśčičko i odichnuc. Prijali sme pozvaňe na oslavu peršeho viročja od otvoreňa Staničného Pivovaru na Stanici Košice.

Ľudze, to bula taka zabava, jaku stanica eśči istotňe nezažila. Spolu zos našima muzikantami sme sebe zaśpjevaľi i zatancovaľi. Śpjeval s nami neľem cali pivovar, ale i stanica. Ľudze tľapkaľi a podachtore i s nami tancovaľi. Našu skupinu a cale Margecany uspešňe zastupovala Lucka, ktorá na caloslovenskej suceži viśpjevala zlaté pásmo. Dzekujeme. A chceme podzekovac aj našej čľenke Hanke za dluhoročnu robotu v skupiňe a poprjac jej k víročju veľo zdravja, śčescja a rodzinnej pohodi.

Aňi toho roku našo muzikanci nevinechaľi začatek adventu, najkrajšoho obdobia v roku, v našom kosceľe, dze śe uš tradične robjol Adventný večer. Dovedna zos śpjevačkami zahraľi prekrasne adventne pjeśnički aš ľudzom v kosceľe vihorkli solzički. Aže naša muzika budze mac isto nasledovnikoch uvidzice uš o paru dni na daľšom vistupeňu, dze zahraju dovedna zos našimi malima muzikantami.

Budze to bars šumne, isto pridzce zatľapkac 15-toho decembra do našoho Kulturneho domu. Okrem muziky vam i našo čľenove zatancuju i zaśpjevaju tote najkrajše pjeśničky co v našej dzedzine ľudze śpjevaľi na Bože narodzeňe. Cešime še na vas 15-toho decembra v Kulturnom dome. Vjenšujeme Vam požehnane śvjatki polne milosci, śčescja a laski.

Kontakt

  • Addresa: Olše 70, Margecany, Slovenská Republika

  • Telefón: (+421)944 103 925

  • Email: info@fskjadlovec.sk

Sleduj nás na: