Ej, zaś sebe čicke zaśpjevame

Pomaľučki idze jar do toho našeho šumneho valalu a s ňu i radosc z veľo akcijoch. Šicke sme še vraceľi po ceškich mešacoch doma do švungu, zaš tancujeme, špjevame a pripravjame še na štiricate piate narodzenini Jadlovca. Toten rok sme začali jak še patri, s energiu a radoscu, že možeme neľem tancovac ale i pomahac. Spolu z obcu Margecany sme podaľi projekt na osvetľene šumnej časci drahi medzi Margecanami a Rolovu Hutu. Štiricec pejc roki, to veľo roboti, tancovaňa, vistupeňoch, dzešatki čľenoch a tišice hodzin skuškoch. Za totu šumnu reprezentaciu neľem našej dzedzini, ale i kraja dostala naša skupina oceňene Košickým samosprávnym krajom. Našo vystupovaňe a inšpiratívni príbeh budze i v brožúre o oceneních osobnoscoch Košického samosprávneho kraja. Oceňeňe za teľo roki roboti nám dajú dvacatoho treceho apriľa 2022 v Štátnom divadle v Košicoch i na internece.

Mešac apriľ budze u nas divadelni. Šicke znace, že še treceho apriľa hral muzikál Ženský zákon u nás v Margecanoch. Okrem hercoch z Jakľovec buľi na javisku i našo tanečnici zos Jadlovca i Anču Javorovú hrala naša členka, Betka. Ňebul bi to muzikal bez muzikantoch. Jakľovske divadelnici staveľi na našu ľudovu hudba Gajdošovci a bars dobre zrobeľi bo zahraľi bars šumňe. Vistupeňe še zopakuje i v Jakľovcoch dzeviateho apriľa. Žeby toho bulo dosc, muzikal pojdze ešči i na suťaž zos divadlami z caleho kraja do Trebišova dvacatoho peršeho apriľa, ta nam trimce paľce, naj to dobre dopadňe.

Našo ženi čeka po maľučkej pauze opec oľevačka jak še patri, zos vodu, neľem cez internet abo telefon.  Naj budu zdrave, ščescne a višmiate furt, po cali rok. Šicke še budzeme v totich dňoch snažic trenovac najvecej na viročje, bo to budze najvekša slava, jaka nas toho roku čeka. Našo veduce richtuju nove tance i špjevi co še budu šickim pačic bo su povicahovane zos pameci ľudzi z našoho valalu.

Kontakt

  • Addresa: Olše 70, Margecany, Slovenská Republika

  • Telefón: (+421)944 103 925

  • Email: info@fskjadlovec.sk

Sleduj nás na: