Prichodzi už največši švjatek v roku – veľka noc

Prichodzi už največši švjatek v roku – veľka noc. No pospominajme sebe ešči dakuščičko co sme robeľi ku koncu roka, kec som vam perširaz pisala do hlasnika. Ftedi sme vam vinčovaľi na vianoce.

Tak sebe mišľim, že šicke ľudze maju radzi vianočne švjatki. Ftedi maju ľudze ku sebe dajak bľižej. A mi v Jadlovcu sme še zodpovedňe pripravovaľi na dva vianočne vistupeňa. Perše vistupeňe bulo v Krompachoch 17.12.2022. Kulturni dom tam dakus menši, na jaki sme privikľi v Margecanoch, aľe calkom utulni. I dužo divakoch še nažbieralo. Vistupiľi sme s programom Na Ondreja, zašpievaľi sme dajake koľedi, ukazaľi zviki na viľiju. Spolu s nami tam vistupovaľi i folklorisci z Krompach, z Iglova i dzeci z Jadlovčeka i z Krompašančeka. Zakončeľi sme to šicke dokopi s največšu kresťansku koľedu Ticha noc. Atmosfera bula už taka vianočna. 

No a 18.12.2022 sme to zopakovaľi i v kulturnom dome v Margecanoch. Ľem s tim rozdielom, že mesto Krompašančeka vistupili dzeci z Margarétky. Divakoch bulo dakus vecej jak v Krompachoch. Mišľim sebe, že še im i pačelo, zatľeskaľi nam. Dakus še ľudze zastaveľi , spomaľeľi a naladzeľi še na vianočnu strunu. 

Po švjatkoch , jak šicke zname, prichadzaju fašengi. To  bars dobri čas. Ftedi dovoľeno zabavac še, tancovac, jesc a pic, keľo chceme. Bo post trva 40 dni a to ňe taka sranda. V našej folklornej rodzine Jadlovec sme še tiež na fašengi pripraveľi. 4. 2. 2023 še konalo vistupeňe v v Margecanoch, ktore malo priznačni nazov Ostava to v rodziňe.  

V ten dzeň sme už od rana mi ženi pjekľi krepľe, polňeľi ich z ľekvarom, chlopi vivariaľi dobroti, kolbasi, hurki, kapustu. Kec sebe na tote dobroti pomišľim, šľini še mi žbjehaju v ustoch. Krepľoch mušelo bic veľo, žebi še šickim divakom ušlo. Každi kto prišol na vistupeňe, mohol pokoštovac jak še dobre vidareľi. Neznam či pre tote krepľe, aľe zaš bula polna sala.   No a čom Ostava to v rodziňe? Bo ftedi vistupovaľi okrem folklornich suborov a skupin i členove folklornich rodzin, z Margecan, Slovinok, Kojšova, Smižan ba i dajake šariščaci. Každi ukazal to najľepše, co znal. Špievaľi, tancovaľi a hraľi ocove, macere, babki, dzedove, dzeci i vnučeta. Mišľim, že každi bol spokojni, ľudze še zabaveľi, zašpievaľi sebe a folklorisci až do rana. A o to v dňešnej uponahľanej dobe idze. Priňesc dakus radosci ľudzom do šerca. Teraz še už učime na súťaže, ňe ľem vo špjeve, aľe aj v tancovaňu. A už ľem vam zavinčujem Požehnané veľkonočné švjatki. 

Kontakt

  • Addresa: Olše 70, Margecany, Slovenská Republika

  • Telefón: (+421)944 103 925

  • Email: info@fskjadlovec.sk

Sleduj nás na: