Po Corone śe vracame

Ľudze našo, zdravime vas po dluhom čaše korony, kec sme śe nemohľi s vami stretnuc a porečovac, pośpjevac a zatancovac. Bolo nam bars smutno, kec śe šicko začalo zavjerac a i našo festivali, vistupeňa, viľeti, na chtore sme śe cešeľi, to šicko sme muśeľi zrušic na dluhi čas.

V marcu śe nam vidareľi bars šumne Fašengi so suśedami so šumnu temu „Z chlapca vojak“. Nichto nečekal, že vistupeňa, na chtore sme teľo trenovaľi śe neuskutočňa a mi sebe budzeme śpjevac doma a tancovac na dvoroch. Dluhe apriľove dni sme śe nevidzeľi vobec, iba cez telefoni, dze sme mohli vidzic i našich najstaršich čľenoch. Perša akcia na chtoru sme śe cešeľi cale dni bula stavaňe majoch 30. maja. Toho roku buli Rusadľe kuščik inakše, bo našo chlopi postaveľi ľem hlavni maj pred obecnym uradom za śpjevu a tanca našich dzjefčetoch. Začatkom roka nam opraveľi našu mjestnosc ta sme čas v ruškoch viužeľi na veľke prataňe za co patri šickim členom i našim chlopom zos hudbi veľike podzekovane.

V meśacu jun nadešol čas na vracene śe ku tvardomu cvičeňu. Korona, nekorona, tancovac śe muśi a o tim, že pohib chibel neľen nam ale i ľudzom z okoľa śveči, že mame novich čľenoch. Kec i vam chibeli dajake šumne aktiviti, price ku nam a oskušajce rozveśeľic vaš život tancom a śpjevom. Choc v ruškoch, aľe s o to väčšu radoscu cviča i našo muzikanci i mi, tanečnici a śpjevaci. Jak śe hvari, ceško na cvičisku, ľehko na bojisku, ta i mi tak. Toho roku nebudze ani Vychodna ani žadne ine festivali, co sme eśči nezažiľi. Čeka nas horuce ľeto, ta sebe ho užice co najvecej s rodzinu, v bezpeču našej šumnej dzedzini či krajiny a šickim vam prajeme naj śe vidzime co najskorši.

Kontakt

  • Addresa: Olše 70, Margecany, Slovenská Republika

  • Telefón: (+421)944 103 925

  • Email: info@fskjadlovec.sk

Sleduj nás na: