45.roki Jadlovca na folklornej scene

Ľudze z našoho šumnoho valala. Za ostatňe tri meśace sme śe scihľi roztancovac, oslavovac i śe rozśpjevac. Ľeto idze a mi muśime bic v dobrej kondiciji. V apriľu śe našo členove predvedli na divadle s jakľofskimi ochotnikami zos Divadelného súboru J.G. Tajovského. Perše vistupeňe muzikalu Ženský zákon bulo v Margecanoch polne viśmjatich a nacešenich ľudzi z Margecan i calej dolini. Nebulo toho, co bi ňeznal, jak muzikanci z ĽH Gajdošovci a tanečnici z Jadlovca pomohli k temu fantastickemu vistupeňu.

Veľka noc bula v Margecanoch zaś šumna a Veľkonočna nedzeľa krojovana, bo našo čľenovane, male i veľke nesli obetne dari v kosceľe. V šumnich kidľoch, vibigľovanich košuľoch a s partami i čepcami na hlave sme śe posta raľi o šumnu sviatočnu omšu.

Na koncu meśaca, dvacatehotreceho apriľa naša skupina dostala bars visoke ocenenie za štiricecpejc roki neunavnej roboti. Cenu Košického samosprávneho kraja za rok 2021 v oblasti ľudovej kultúry udzeľelo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v Štátnom divadle, dze ho prevžaľi veduce Jadlovca Jozef a Marcela Gajdošovci.

Vmaju nas čekalo i veľike sustredenie v Helcmanovcoch, dze sme buľi cali vikend. Našo ceške dni polne śpjevu a tanca sme zakončeľi vistupeňim na helcmanovskim Majalesu.

Našo chlopi jak každi rok pomahali s pripravu a postave ňim rusadeľneho maja pred Obecnim uradom.

Jak isce znace, meśac jun patrel generalkom, skušaňu a veľo hodzin tancovaňu, bo sme śe pripravjaľi na oslavi 45. viročia FSk Jadlovec a 30. viročie DFS Margaretka, chtore bulo dzevetnastoho juna a volalo še „Ostatňa bosorka“. Na vistupeňu śe ukazaľi dzeci i dospelaci. Dześatki ľudzi v kroju śe zabaveľi, pośpjevaľi, starše pospominaľi a mladše śe učeľi nemac na javisku tremu. Na šickich členoch sme bars hardi, bo zobrali toto vistupeňe bars važne a na javisku buli jak śe patri. Na konec vistupeňa nam prišlo k viroču gratulovac veľo gratulantoch - folkloristoch, medzi chtorimi nemohol chibic naš novi čestni člen v našom kroju - prededa KSK Rastislav Trnka a naš starosta Igor Petrik, za co im šickim šumne dzekujeme.

Dvadsatehošesteho juna sme jak furt, uspešne, vistupovali na Spišských folklórnych slávnostiachch na Spišskom salaši.

Kontakt

  • Addresa: Olše 70, Margecany, Slovenská Republika

  • Telefón: (+421)944 103 925

  • Email: info@fskjadlovec.sk

Sleduj nás na: