Jak bulo na Fajnotoch

Už je to dzevec meśace, co i mi tri učiteľki z Geľnici prišľi do Jadlovca. A muśim povedac, že śe nam tu pači. Šicke čľenove nas prijaľi medzi sebe. Uča nas margecanske pjeśnički i tance. A mi śe snažime, i kedz ňe furt śe nam dari. Aľe ňichto učeni z neba ňespadol. Verim tomu, že śe šicko doučime.

Toho roku v oktobru sme śe zučastňeľi na Margecianskich Fajnotoch. Priznam śe, ňeznaľi sme, do čeho idzeme. Priprava bula bars češka. Perše sme muśeľi pripravic, spočitac a pobaľic fajnoše. Potom každi dostal dajaku robotu, za chtoru cez Fajnoti zodpovedal. Ja bula v sobotu i v nedzeľu pri vchodovej braňe pri žeľezničnej stanici. Dostaľi sme pokladňe papierove naramki v chodzjakich farboch a ľetačiki na rozdavaňe. Bula dobra chviľa, calkom ceplo a v nedzeľu śe na nas uśmievalo slunečko. Ľudze pomali prichadzaľi, placeľi, mi im naramki na ruki davaľi. Dachtore aj pohundraľi, aľe ľudze su už raz take. Ňeška ľudze na šicko hundru, kec slunko šveci – ňedobre, kec pada diśč – tjež ňedobre, pejc eura dac - to veľo, ľem nichto ňekuka co šicko za to dostaňe.

Kec prišľi vlaki od Košic abo od Iglova, ta šori buľi dluhe. Snažiľi sme śe ich richlo vibavic. Vtedi nam prišľi pomosc aj našo sukmeňovci z Jadlovca. Žebi ľudze dluho nečekaľi. Najvecej ľudzi prišlo, kec vistupoval Štefan Štec a Kandračovci. Vtedi prichodzeľi cale rodzini i s dzecami, babki, dzedove, cetki, ujkove. Ľudzi bulo na Fajnotoch bars veľo. Kec som śe ľem tak napochitro prešla po Školskej uľici, ta ľudzi všadzi bulo polno. Šicke atrakcie buľi obsadzene, šicke stankare predavaľi svojo virobki. Ľudze śe konečne po koroňe stretľi, porečovaľi, zaśmiaľi, daco zajedľi i vipiľi. A na draźe, dze buľi tote kuchňe, tam som śe aňi ňevešla, teľo ľudzi tam bulo. Každi sebe pochvaľoval jedzeňe, picje i jak šicko bulo pripravene. Čľovek śe dakus unaveni po tich dvoch dňoch vraci domu, aľe s dobrim pocitom u śerdca. A to je dobre. Žebi v dnešnich češkich časoch maľi ľudze aspoň kuščičko radosci. Verim tomu, že na rok śe na Fajnotoch stretneme zaś.

Toto tu eśči ňebulo, žebi našo členove śpjevaľi pre našu 100 ročnú občanku. To śe tak často ňestava a sme barz radzi, že nas na totu slavnosc zavolaľi. Pani Anna Králiková oslavovaľi 100 roki a mi sme pri tom buľi. Cetka maju eśči teľo energii, že sebe aj zatancovaľi kec sme jej zahraľi a śpjevaľi. Vinčujeme im eśči veľo zdravja, radosci a Božej milosci v živoce.

Do roka a do dňa. Tak śe dajak rečuje. Pred rokom sme virezaľi konare okolo Ružina, vičisceľi brehi a do roka a do dňa śe nam podarelo ośvetľic drahu. Ozdaj sce sebe všimľi, že do Roľovej aj v noci prejdzece a vidzice sebe pred nos. To preto, že śe nam spoločňe z obcu podarelo cez projektovo peňeźi z KSK ośvetľic calu drahu. Buľi sme śe aj mi prejsc a veru je to bars šumna špacírka a eśči kec meśaček zaśvjeci, juj ta to teľo romantiki. Ľem naj nam vitrimu a dluho śvecja, bo ňeška taka češka doba prišla, že vipinaju aj švetlo na koncu tunela.

Na ostatek. Šickich pozivame na Vianočni koncert do Margecan 18.12.2022. Kto budze prave ftedi v roboce, može prisc do Krompach deň skorši.

A pre šickich - Vičujeme Vám na tote śvjatki, śčescje, zdravje, hojne Bože požehnaňe. Žebi vas tak Pan Boh požehnal, jak z ňeba rosa pada.

Kontakt

  • Addresa: Olše 70, Margecany, Slovenská Republika

  • Telefón: (+421)944 103 925

  • Email: info@fskjadlovec.sk

Sleduj nás na: