Leto 2019

Diźďžovne dňi v apriľu sme traveľi śpjevom.

Hňetka od začatku apriľa sme śe vibraľi do Krompach na sustredzene s Eriku i Mirom, co nas učeľi jak mame śpjevac, dichac a ukazaľi nam veľo fintoch v śpjevaňu. Cala naša skupina bola bars uveľebena, veľo sme śe naučeľi a viľepšeľi našo śpjevi bo nas čekala śpjevacka suťaž.

Veľká noc bola zaś pre chlopoch veľkim pocešenim. S radoscu obľevaľi šicke dzjefki z Jadlovca a s muziku chodzeľi neľem po našom valaľe, ba pošľi i do Foľkmara, do Slovinek, Krompachoch i do Kľuknavi. Našo ženi poobľevaľi vedúci z Mirom. Žebi sme jak jedna veľka rodzina oslaveľi toten šumni veľkonočni čas, zorganizovaľi sme sebe i našim rodzinom veľkonočnu zabavu, chtora śe bars dobre vidarela.

I toho roku sme śe 4. a 5. apriľa zučasňeľi bars fajnej akciji Rušňoparádi v Košicoch dze nas volaju s našima gruľovnikami každi rok. Ľudze maľi totu dzeku a prichodzeľi za našima gruľovnikami, zašekanu poľefku, guľašom a kolačami z caloho depa i v bars veľkim diźdžu. I v sobotu i v nedzeľu nam padalo a mi furt pekľi, či źimno či neźimno. V maju sme perši ras čepeľi braltu v šumnom hoteľe v Tatroch, v Tatrankej Javorine. Bars šumna svadzba to bula prave totu spojitoscu medzi braltu zo Spiša s braldianom zos Liptova. Dzekujeme im bars šumňe za pozvaňe a už śe cešime na daľše svadzbi chtore nas toho roku eśči čekaju.

V stredku meśaca, 19. maja nas čekala śpjevacka suťaž v Smižanoch na chtoru sme śe dluho i pocľivo pripravjaľi. Konkurencija bula bars veľka a šicke śpjevaci bars dobre. Do suťaže śe za Jadlovec zapojeľi dzjefčeta, ženi i chlopi jak skupini a L. Jarošíková, D. Molnárová a M. Zvirinský jak solisci. Zasuťažeľi sme sebe, zaśpjevaľi, zabaveľi śe a o tom to cale bulo. Nakonec nam udzeľeľi šumne 4 zlate i 3 strieborne pasma i dva navrhi na postup pre Lucku a dzjefčeta ta uvidzime jak śe porota rozhodne. Trimce nam paľce.

Začatek juna sme mali hňetka zabešteľovani, bo Foľkmarčanka śe cešila dvacatomu piatomu viročiu od založeňa. Pozvaľi nas jak hosci, ta sme śe cešeľi, že zatancujeme i v suśednej dzedzine. Stretli sme veľo prjaceľoch a vichutnaľi sebe dobru zabavu i pośedzene.

Na daľšu sobotu sme śe uš veśeľeľi u nas v Margecanoch bo buľi v našej dzedzine zaś po roku Rusadľe. Bars šumni dzeň višol a mi sme i s vašu pomocu postaveľi maja pred Obecným uradom, dze pomahal i starosta jak mocni chlop. Potom sme už ľem pjekľi, śpjevaľi, zabavjaľi śe s ľudovu muziku Gajdošovci i s country muziku Notaci. Bars dobru zabavu sme skončeľi aš s diźďžom chtori śe v noci dovaľol do Margecan. Jak sce sebe mohľi všimnuc, mame veľo prjaceľoch v dzedzinoch okolo Margecanoch a takim je i DFS Krompašanček, šak z Krompach chodzia dziefčeta i parobci do Jadlovca. S radoscu sme prijaľi pozvaňe jak hosc vistupic na ich śvjatku 23. juna. Tancovac s dzecami bulo bars šumne a aj ľudzom śe to bars pačelo. Sme radzi že nas zavolaľi, pohosceľi, zaśpjevaľi i zatancovaľi s nami a dzeci nam daľi novu energiju do daľšej roboti. Vinčujeme dzecom z Krompašančeku veľo radosci z tancovaňa a eśči veľo roki eksistovaňa suboru a veľo novich dzeci co budu milovac folklor.

Nakoňec vas šickich chceme zos caloho śerca pozvac na tohoročnu Východnú, dze budzeme i mi s našima gruľovnikami v piatek, a v sobotu nas možece vidzic i v telezvizoroch bo budzeme tancovac v hlavnom programe večar na RTVS 2. Kedz budzece mac dzeku price nas pozdravic do Východnej a zatľapkac nam i v amfiteatru. Cešime śe na vas 5. 6. a 7. Jula vo Východnej.

Kontakt

  • Addresa: Olše 70, Margecany, Slovenská Republika

  • Telefón: (+421)944 103 925

  • Email: info@fskjadlovec.sk

Sleduj nás na: