Fašengi zo sušedami

Jadlovec ukazal na Fašengoch zo suśedami svadobné zviki

Eśči bol novi rok ľem na začatku, už našo čľenove tvardo cvičeľi i tancovaľi do sitosci, bo śe nam začali bľižic každoročne Fašengi zo suśedami. Po veľkom uspechu fašengoch z minulosci zme chceli ukazac i daco nove a ňebars okukane.

Tehoročne Fašengi zo suśedami buľi bars špecijalne. Pri dumaňu jak teho roku budze program vipatrjac sme śe rozhodľi, že ľudzom ukažeme jak to bulo na svadzboch v našej doľine, bo take vistupeňe tu už dluhe roki nebulo. Ľudze co prišli 8. februara do kulturi v našej dzedziňe buľi nadšene zo zvikoch okolo svadzboch v Margecanoch, Harichovcoch, Smižanoch a v Jamniku. Cale dva hodzini śe šicke šmjaľi a zabavjaľi od malich dzecoch z Margaretky až po dluhoročnich folklornich nadšencoch. Ukazaľi sme co śe robelo pred svadzbu, na vešeľu i jaki bol perši dzeň mladich i jake podarunki im chto doňesol. Šicke co prišľi śe pocešeľi bars dobrim krepľom, chtore pjekľi ženi cali dzeň. Našim hoscom, śe v Margecanoch bars pačelo i vistupeňe i večarne vešeľe s hudakami zos ľudovej hudbi Gajdošovci.

Že tohoročna źima bula bars studzena zme śe šicke v Jadlovcu presvečeľi 23. februara na Pankuškoch vof Krompachoch. Źimno bulo tak, že zme śe trjasľi počas caloho vistupeňa. Ženi vof huňkoch, chlopi śe tvareľi, že im źimno ňebulo, a šicke zatancovali margecanske tance a našo hudaci zahraľi na rozveśeľene ľudzi, co śe ližovaľi abo kupovaľi pankuški i kolbasi. Zme radzi, že zme nepochoreľi a šicke śe mohli pripravjac na veľike vešeľe v našej dzedziňe – Ples obce Margecany. Šicke zme śe viparadzeľi, šak take veśeľe ne každi dzeň. Našo členove ukazaľi že znaju tancovac ne ľem ľudofki, choc tote mame vof kervi najvecej. Radosc zme mali zos Bitlsakoch i zos Špaňela Miguela zos chtorim zme sebe kuśčik zatancovali latino tance.

V marcu bulo šumne śveto pre šicke ženi na calom śvece. Ta ženi našo od šickich členoch Jadlovca, ku tomu vašomu MDŽ vam vinčujeme šicko dobre, veľo ścescja, zdravja a laski od vašich rodzinoc a naj vas chlopi sluchaju.

Čeka nas meśac polni špjevackich cvičeňoch i sustredzeňa bo śe chceme co najľepši pripravic na śpjevacke suceže vof maju. Ľeto budze pre nas zaš polne pečeňa gruľovnikoch i vistupeňoch. Šickich vas pozivame do Vychodnej bo Jadlovec tam budze v piatek pjesc gruľovňiki a vistupovac v sobotu vo večarnom programe.

Cešime śe na vas šickich na najvekšom festivaľe na calom Slovensku.

Kontakt

  • Addresa: Olše 70, Margecany, Slovenská Republika

  • Telefón: (+421)944 103 925

  • Email: info@fskjadlovec.sk

Sleduj nás na: