Margecianske Fajnoty 2019

Idzem po ulici a pošpjevujem sebe pješeň l„Idzem po valaľe, kameňe padajú, čom mi tote ľudze pokoja ňedajú.“ Ľem tu čujem za sobu: - „To jeden z tých, čo zbohatol na Fajnotoch.“ Otočim śe a vidzim dvoch chlapcoch. Śedzja na lavečke a bavia śe na mobiloch.

I „Chlapci, jak sce to mišľeľi?“ -„Doma otec hovoril, že na Fajnotách bolo 19.000 ľudí, po 5 €, tak ste zarobili 100.000 €.“ l„Počitac znace ľem co je pravda, aľe tu su vecej premenné!“ -„Ato čo sú premenné?“ l„To sú také čísla, chtore śe možu zmenic. Bol śi na Fajnotoch?“ -„Bol som.“ l„Aplacjol śi?“ -„Nie, však som podliezol bránu, nemám 140 cm.“ l„No vidziš a dzecoch co neplaceľi bulo za dva dni asi 3.000.

A tote šicke dzeci sú premenné, premeňeľi še na zadarmistoch. Maľi sce tam polno atrakcioch, kolotoče, tanki. Muśeľi sce śe dobre zabavic.“ -„Zabavili sme sa a bol som aj s otcom na tom veľkom kladive.“ l„Ale aj oco bol zadarmo.“ -„Bol šak je z Margecan a z Margecan ľudze neplaceľi.“ l„Abulo ich 1.100, bo každi dostal naramok. A buľi sce obidva dni?“ -„No jasné, v sobotu sme nevarili, boli sme sa najesť a v nedeľu sme išli až po obede. Oco na pivo a my na palacinky.“ l„A to máme daľše premenné.

Mi počitame, že tak urobeľi pomali šicke z Margecan, a že buli v sobotu aj v ňedzeľu. Ahňedka máme 2.200 ľudzi zadarmo za dva dňi. -„Teraz už chápem čo je premenná, ale u nás bola teta so Smižian aj so sesternicou Miškou a tie tiež neplatili. Teta v sobotu varila tradičné jedlá a Miška tancovala. Nechcelo sa im isť domov, tak prespali u nás a v nedeľu sme boli spolu aj na Helenine oči.“ l„A to sú daľše premeňené, bo šickim co vareľi aj tancovaľi a śpjevaľi, šickim brigadnikom, dobrovoľníkom aj stankarom sme davaľi ľistki na dva dňi. A bulo ich asi 2.900 za dva dňi.

Az tich ostatňich co placeľi, bula asi polovica za 3 €. Doma sebe šicko spočitaj a zisciš že zo vstupnoho ňebulo ani polovicu co ci ocec hvarjol.“ -„Ujo a čo robíte s peniazmi, čo zarobíte?“ l„Ňemaš ti oca daňovňika, že śe tak vipituješ? Najvecej išlo do programu a na jedzeňe pre nich. Šicke co špjevaľi a tancovaľi tu zadarmo ňebuľi. Šak nichto ňeśka už zadarmo ňerobi. A vidzjol śi tote biele stani co v ňich vareľi folklorisci? Tak tote sme mušeľi nakupic, ľebo už sme ňemali aňi skadzi požičac. A nakupeľi sme aj veľke stani, pivne stoli, pece a kotli na vareňe, umívadla a do obecnej kuchňi harčki, miski, denka a nože, bo šicko nam treba pre zahraničné súbori, co tu chodzja varic. Aj do parku každi rok davame robic sochi, žebi śe tam ľepši śedzelo, bo na stanici śe premeľe bars veľo ľudzi.

Chceľi bi sme eśči dokupic do obecnej kuchňi dajaku techniku, ba aj večšu chladničku, bo nam to na taku veľku akciu nestači a možno aj motor, ľebo nam treba veľo vožic, či techniku abo ľudzi. A eśči žebi som ňezapomnol, peňeźi davame aj na Andventný večer, Vianočný koncert aj na Rusadľe.“ -„A moja babka si veľmi pochvaľovala vystúpenie súborov v piatok. Že to bolo najkrajšie čo doteraz videla.“ l„A to šicko sme zabezpečeľi mi. Tanečnici z cudzini tu buli od štvartka do pondzelka, bo na jeden dzeň bi tu nichto zo šveta neprišol. A pre ňich mušelo bic spaňe aj jedzeňe.“ -„Ani neviem či vám to mám povedať, ešte pred Fajnotami prišiel do nás sused, taký naštvaný, i žaluje sa otcovi, že či nemáme v Margecanoch dievčatá, ktoré by mohli byť na bilborde.“ l„Aco chcjol bic na bilbordze on, abo joho žena, abo dzeci? Na bilbord davame takích čľenoch, co sebe zaslužja a je jedno či su z Margecan abo z Kokši Bakši.

Šicke tote ženi co buli doteraz na bilbordze sebe to zaslužeľi, bo robia pre Margecany.“ -„Prečo boli na bilborde len ženy?“ l„Ta preto, bo chlopi o roboce ľen rečuju a ženi ju robja. Ti len odkaž suśedovi, že kec nám pridze pomahac, ta možno budze na bilbordze on.“ -„A ja vám môžem prísť na rok pomáhať?“ l„Toho roku sme maľi 98 brigadnikoch, aj z Margecan prišli štvero. Šickim treba podzekovac. Na rok kec budu Fajnoty, kec poslanci nebudu proci a starosta pomože, ta budzeš mosc prisc. Ale mušiš mac 15 roki.“ l„Ňeśka taki śvet, že každi v každom vidzi zlodzeja.

Ti ľem povjec ocovi, že naj neslucha karčmove reči a kec zochce daco znac, tak naj še opita. Ňemame co tajic. -„O rok už budem mať 15 rokov, tak prídem a už teraz sa teším. Ale už budem musieť ísť, lebo ma doma čakajú.“ l„Aucekaj pomali že nespadňeš aj ja už idzem. Idzem ečśi popriatac bo už tidzeň po Fajnotoch a eśči sme śe nedoprjataľi.“ A sebe daľej pošpjevujem: l„Idzem po valaľe, kameňe padajú, čom mi tote ľudze pokoja ňedajú.“

Kontakt

  • Addresa: Olše 70, Margecany, Slovenská Republika

  • Telefón: (+421)944 103 925

  • Email: info@fskjadlovec.sk

Sleduj nás na: