Bralta bula dakedy cala v ....

Chlopi a ženi našo, je tu ješeň a mi še vam zaš prihvarjame, žebi sce znaľi, co mi robeľi počas cepleho ľeta v totim našim kroju.

Ľeto sme započaľi jak furt na Spišskich folklornich slavnoscoch na Spišskom salašu. Javisko tam zname jak kebi sme doma buľi, šak uš veľo veľo roki tu tancujeme a špjevame. Toho roku sme še ukazaľi zos scenku z programu „Ostatňa bosorka“ co mal v Margecanoch bars veľki uspech. Veru, i ľudze pod Spišskim hradom še kusku magie pocešeľi. Na slavnoscoch nas nedoprevadzala iba naša muzika aľe i dzecički z Margaretki.

Znace, že kediška vipatrala bralta inakši jak neška? Bula cala v čarnom, sčarnu farbarku i huňku na sobe bola šumna. Neškaj našo ženi a dzjefki chodza čepic po calim vychodze a furt sebe pri tom pomišľa jak v takej horučusci tote bralti vitrimaľi v totej huňi ( hrubi reklik). Toho roku sme čepeňoch maľi dosc, sme še našpjevaľi, potancovaľi i zabaveľi do sitosti. Šickim ženom i dzjefkom še chceme za totu ochotu chodzic čepic bars šumňe podzekovac.

Najvecej sme še cešiľi na tohoročnu svadzbu našej cimbalistki Veronki co sebe na koncu augusta vžala za braldiana chlopca z Jablonovskeho valalu Dušana. Za calu skupinu sme im povinčovaľi veľo ščescia do života a naj nam jak cimbalistka ostaňe, naj ju Dušan ku nam pušča.

Šicke še uš neznace dočkať Fajnotoch a verce, že ani mi. Jak sme oskušaľi pred rokom i teraz sme zrobeľi Živú pozvánku na našo Margecianske fajnoty v Košicoch pred Auparkom, naj ľudze z mesta pridu, ochutnaju, zamiluju še do našich jedloch a pridu i do Margecan. Hoc bolo bars dižďovno, ľudzi bola polna šora pri každim stanku. Gruľovniky, jabľučka v župane či guľašik z dzivini bulo čuc vof šickich uľičkoch okolo Auparku. Naši hosce Silband, 3násť ciest, margecanski fašaci Robi-M či ľudová hudba Filipa Žigu urobeľi šicko preto abi še ľudze baveľi i pod ambrelami. Pozvánka dopadla dobre a verime, že na Fajnoty v Margecanoch budze cepľejši a bez dižďa

Ľudze našo, vidzime še 15. A 16. oktobra v Margecanoch na Margecianskich fajnotoch!

Kontakt

  • Addresa: Olše 70, Margecany, Slovenská Republika

  • Telefón: (+421)944 103 925

  • Email: info@fskjadlovec.sk

Sleduj nás na: