I teho roku mame veľo planoch

Veľo planoch, veľo snoch, veľo rozdumovaňa. I kedz sme teraz šicke doma, mame polno mišľenkoch na chodze śveta, na festivali i našo Fajnoty, chtore śe dufame uskutočňa toho roku. Choc nemame veľo možnosci, hľedame sposobi jak bi sme čas viužeľi co najľepši. Toho roku čeka našu skupinu veľki dzeň budzeme oslavovac 45. viročie od založeňa Jadlovca. Našo hudaci mali minuloho roku šumnich 10 rokoch od peršeho hraňa jak ľudová hudba a toho roku bi sme to chceľi šicko oslavic jak śe patri. Jak vidzice, v roku 2021 nas vera čekaju bars vzacne śveta. Šicke verime, že śe korona chitro straci a mi budzeme moc zaś tancovac a śpjevac.

Muśime śe obracac uš neśka, žebi sme poscihali šicko pripravic co najľepši. Zbjerame stare pjeśnički co sce eśči nečuľi, našo hudaciichnotuju atre- nuju jak ľem možu.

I toho roku dufame, že śe nam podari zrobic vašo obľubene Margecianke fajnoty. Našo veduce hľedaju a pišu projekti na šicke veľike vizvi, žebi sme znaľi i zastrešic šicko, co budu tote najvišše od nas chcec. Vareňe choc i vonka budze mac svoje nove pravidla a mi śe budzeme snažic ich dotrimovac žebi buľi šicke ľudze spokojne.

V totich dňoch nas čekaju śvjatki Veľkej noci, chtore traveľi našo chlopi oľevaňim dzjefčetoch po dzedzine. Toho roku budzeme zaś oľevac ľem pres telefon abo pres internet. Muśime śe prisposobic.

Šicke z Jadlovca Vam prajeme, žebi sce totu Veľku noc prežili v svojej rodzine v zdravi, v śčesci a v pokoju a ženom prajeme veľo vodi, naj budu zdrave a korona ich obchodzi.

Kontakt

  • Addresa: Olše 70, Margecany, Slovenská Republika

  • Telefón: (+421)944 103 925

  • Email: info@fskjadlovec.sk

Sleduj nás na: