Po ročnej pauze opäť na pódiu

Šicko je zaś, jak ma bic. Dzeci ľetaju povonka a mi v Jadlovcu sebe možeme zaś śpjevac a tancovac dovedna. Pandémia je zaś o kuśčik menša a našo aktiviti čoras ta večše. Po dluhom, dluhom čaśe sme pocešeľi našim śpjevom a tancami divakoch na programe "Veniec krásy vekmi uvitý". Šicke co buli popatric mali bars veľiku radosc, že śe folklorisci vraceľi na javisko a zrobeľi im nedzeľu 27. juna krajšu. Predstaveľi sme śe na ňom zos scenku "Z chlapca vojak". Spojeli sme śe s našima kamaratami zos Kluknavi, Foľkmara a Kežmarku i s dzecmi z Jadlovčeka, ktori teho roku oslavo- val 40-tku.

Po vistupeňu sme śe opitaľi našich členoch a veducoho, jak Corona ovplivňela Jadlovec, jak śe zabavjaľi a cvičeľi doma a co im najvecej chibovalo dokim zaś nestaľi na margecanskom javisku.

Perše nam veduci FSk Jadlovec, Jozef Gajdoš, hvarjol jak čľenove preživali tvarde opatreňa: „Skončelo jedno dluhe voľno a šicke verime, že daľše odlúčeňe od rodzini, kamara- toch i od jadloveckeho kolektívu nenastaňe. Kec bol Covid v našej dzedzine nemohľi sme śe stretavac ani rozpravjac medzi sobu. Zopar razi sme śe stretľi „online“, ale stretnuc śe z očoch do očoch je daco inakše. Hnetka jak sme mohľi, sme śe šicke zešľi a začali pripravovac program Veniec krásy vekmi uvitý“. Hvarjol, že ľudze sebe zvikľi nič nerobic a šicek navrat do treningoch bol bars naročni. „Muśime śe venovac špjevu a kondičke, co sme straceľi za toten rok. Chibjol nam i kontakt s divakami a i tremu sme kuśčičko maľi“, hvarjol po vystupeňu zos śmjechom Jozef Gajdoš.

I našo muzikanci sebe rok hraľi ľem doma. Mišo Dzurilla nam porozpravjal jak hral na hušľoch doma a jak śe mu vracalo do ĽH Gajdošovci po teľo mešacoch. „Kec prišli perše informacie, nichto nečekal, že to budze tak dluho tervac. Jak muzikant som mal choľem kuśčik voľna po teľom hraňu. Muzika mi hnet začala chibic. Posluchaňe muziki už nebulo postačujuce, muśelsomzačactrenovac. Kecsme śe po roku stretľi šicke hraľi sme, śpjevaľi až do rana jak śe na muzikantoch patri.“

Opitali sme śe i našej členki a veducej DFS Margerétka, Terky Ondášovej, jak cvičeľi dezci počas Coroni a jak śe jej tancovalo po dluhom čaśe. „Kec bula pandémia netancovaľi sme ani neśpjevaľi. Chibeľi mi šicke. Sme bars dobri kolektiv v Jadlovcu, neľem trenujeme ale sebe i vijdzeme vonka a zabavjame śe. Jak už hvarjol aj veduci, kuśčik muśime pocvičic kondične. Cvičeňe doma nikda nenahradzi cvičeňe v Jadlovcu. Na vistupeňu som nemala strach ani tremu, skorej som śe cešela.“ Male dzeci v Margaretke uči tancu a ľubosci ku folkloru spolu s Martinku Richnavsku. „Cez pandemiu sme śe s dzecami nestretaľi, ani online. Ľeto budzeme venovac treningom, bo Magaretka budze mac toho roku viročje. Dzeci nestraceľi chuc do tancovaňa a śpjevaňa co me bars ceši. Muśim uznac, že tote mojo dzeci me tak nabiju s energiu, že furt śe vracam s usmevom. Toto mi vera chibelo najvecej. Vidzic ich šmejace tvare."

Vera, teho roku nas čeka veľo viročjoch, akcijoch a vystupeňoch. Šicke śe na ne cešime. Verime, že i vi.

Kontakt

  • Addresa: Olše 70, Margecany, Slovenská Republika

  • Telefón: (+421)944 103 925

  • Email: info@fskjadlovec.sk

Sleduj nás na: